MEGA HIZLI OKUMA – Mini Kurs # 3

HIZLI OKUMA

ve

TAKİSTOSKOBİK EĞİTİM

© Melik Duyar, 2000 - 2007

Bugün size hem birçok hızlı okuma kursunun özünde yatan bir temel eğitimden bahsedeceğim, hem de böyle temel bir eğitimi ÜCRETSİZ olarak sağlayan bir bilgisayar programını hediye edeceğim.

Birçok hızlı okuma programının temelinde göz açılarını genişletmeye çalışmak vardır. "Takistoskobik Eğitim" adı verilen bu egzersizlerde kursiyerler bir bilgisayar programının karşısına oturtulur ve katılımcılara saatlerce göz egzersizleri yaptırılır. Bu eğitimin sonunda genellikle iki şeyin doğal olarak gerçekleşmesi beklenir;

1-) Göz açıları genişleyen bir kişi daha büyük bir alanı görmeye başlayacağı için doğal olarak daha hızlı okuyacaktır,

GÖZ AÇILARI GENİŞLEYEN KİŞİ DOĞAL OLARAK HIZLI OKUYABİLİR Mİ?

2-) Bilgisayar karşısında, sanal bir kurgu ile belli ritmik okuma çalışmalarına alışan kişi nasıl olsa sanal ortam dışındaki doğal okuma ortamlarında da hızlı ve ritmik okuyabilecektir.

BİLGİSAYAR KURGU ORTAMINDA RİTMİK OKUMAYA ZORLANAN BİR GÖZ, BİLGİSAYAR KURGU ORTAMINDAN ÇOK FARKLI OLAN DOĞAL OKUMA ŞARTLARINA ADAPTE OLABİLİR Mİ?

Hatta bazı hızlı okuma kursları BİR veya İKİ GÜN gibi çok kısa süreler içinde takistoskobik eğitime dayanan ve bilgisayar karşısında yaptırılan yoğun göz egzersizleriyle hızlı okuma eğitimi verdiklerini iddia etmektedirler.

BİR VEYA İKİ GÜN GİBİ ÇOK KISA BİR SÜREDE BİLGİSAYAR KARŞISINDA YAPILAN YOĞUN GÖZ EGZERSİZLERİYLE HIZLI OKUMAK BAŞARILABİLİR Mİ?

Bilgisayar karşısında saatlerce göz açılarını genişletme ve göz kaslarını yorma çalışmalarının başarılı olup, olmadığını anlayabilmek için, yukarıda her beklentinin altına, kırmızı renkle ışıklandırılmış durumda düşünülmesi gereken bazı sorular koydum. Bu soruların cevabını bulmayı size bırakacağım. Bunu nasıl mı yapacağım? Bunu üç etaba yayacağım;

J Size öncelikle göz açılarınızı eğitebilmeniz için ücretsiz bir bilgisayar programı hediye edeceğim,

J Bu ücretsiz olarak verilen bilgisayar programıyla çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. İkinci etapta aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumanızı istiyorum,

J Üçüncü etap olarak da verilen bilgisayar programı ile bugün dahil, üç gün boyunca her gün en az toplam üç saat göz egzersizleri yaparak göz açılarınızı genişletme çalışması yapmanızı istiyorum.

Yukarıda kırmızı renkte ışıklandırılarak vurgulanan ve üzerinde düşünmemiz gereken sorularla ilgili cevapları hızlı okumayla ilgili mini kursumuzun dördüncü bölümünde inceleyeceğiz. Bir sonraki bölüme kadar, bir bilgisayar programıyla yoğun göz egzersizleri uygulamasının kendi üzerinizdeki etkilerini de bizzat yaşamış olarak, cevaplarla ilgili kendi değerlendirmelerinizi de işin içine katmış olacaksınız.

Biraz sonra size sunacağım bilgisayar programı ile çalışmaya başlayabileceksiniz. Programda sayılar kullanılarak göz açılarınızın genişletilmesi hedeflenmektedir. Sayıları gördüğünüz halde yazana kadar aklınızda tutamıyor ve unutuyorsanız geçici hafızayla ilgili bazı bilgilere ihtiyacınız var demektir.

GÖSTERİLEN SAYILARI GÖRÜYORUM, AMA YAZINCAYA KADAR UNUTUYORUM...

Bilgisayar programlarında sunulan göz egzersizi çalışmalarında çoğu insan gösterilen sayıları bu kısa süre içinde görebildiği halde, bu sayıları yazıncaya kadar unutmakta veya hafızalarında tutamamaktadırlar. Aslında geçici hafızanın nasıl çalıştığını bilmeyen bir kişinin, göz açıları geniş olsa da, sayıları veya kelimeleri hafızasında tutamıyorsa, bu tip egzersizlerin ona hiç de fayda sağlamayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu egzersiz için size geçici hafızanızı etkin olarak kullanmanızı sağlayacak pratik bir bilgiyi de aşağıda vermek istiyorum;

GEÇİCİ HAFIZANIN SINIRLARI - 7 ve 9 KURALI

Yapılan bilimsel araştırmalar normal zekalı bir insanın geçici hafızasında ortalama "YEDİ BİRİM" bilgi tutabildiğini tespit etmiştir. Bunun yanında çok üstün zekalı insanlar geçici hafızalarında ortalama "DOKUZ BİRİM" bilgi tutabilmektedir.

Geçici hafızayı etkin kullanmak, bu birimleri etkin kullanmaktan geçiyor. Örneğin göz egzersizi sırasında gördüğünüz 4189031 sayısını yazıncaya kadar dört - bir - sekiz - dokuz - sıfır - üç - bir diye tekrar ederek hafızanızda tutmaya çalışırsanız, geçici hafızanızın yedi birimini de tamamen doldurmuş olursunuz. Bu arada aklınıza gelen en ufak bir bilgiye bile yer kalmamıştır. Aklınıza gelen ufak bir bilginin bir an bile dikkatinizi çekmesi veya başka bir şey düşünmeniz bu sayıyı hafızanızda tutamamanıza sebep olur.

Örneğin aynı sayıyı yazıncaya kadar dörtyüzonsekiz - doksan - otuzbir diye tekrar ederek hafızanızda tutmaya çalışırsanız, geçici hafızanızın yedi biriminden sadece üç tanesini meşgul etmiş olursunuz ki, hala başka düşünceler için kullanabileceğiniz dört biriminiz daha vardır.

Dolayısı ile bilgileri guruplayarak hafızada tutmak geçici hafızayı etkin kullanmayı sağlamaktadır. Çoğu insan geçici hafızanın bu sınırlarını bilmemesine rağmen, deneme yanılma yoluyla daha kolay olduğunu fark ettikleri için, telefon numaralarını guruplayarak hafızalarında tutarlar.

Dolayısı ile aşağıda verilen bilgisayar programıyla hızlı okuma göz egzersizleri yaparken, sayıları gurup olarak bir anda görmeye çalışınız. Ancak yazıncaya kadar sayıları hafızanızda guruplayarak tutabilirsiniz. Hafızada tutarken yapılan bu guruplamaya itiraz etmediğim gibi, özellikle guruplayarak hafızanızda tutmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum.

Şimdi de aşağıda verilen bilgisayar programıyla çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum;

ÜCRETSİZ HIZLI OKUMA PROGRAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Programda iki kademe göz egzersizi vardır. Birinci etapta amaç göz açılarınızı genişleterek blok olarak görmenizi ve algılamanızı sağlamaktır. İkinci etapta ise gözün iki kademede blok görme ve algılamasını geliştirecek göz egzersizleri mevcuttur.

I. ETAP - GÖZ AÇISININ GENİŞLETİLMESİ VE BLOK GÖRME EGZERSİZLERİ : Bu etapta sizden programın ortasındaki bir noktaya bakarken bu noktanın sağında ve solunda aynı anda gösterilen rakamları görmeniz, hafızanızda tutmanız ve yazmanız istenecektir. Siz başardıkça program sizi oyun gibi bir sonraki zor kademe veya seviyede deneyecektir.

Örneğin birinci etabın birinci seviyesinde önce iki haneli bir sayı, her bir hanesi merkezdeki noktanın iki tarafında birbirine yakın olarak gösterilecektir. Bu pozisyonda algılamada başarılı olursanız, bu kez birinci seviyenin ikinci kademesi sizi zorlayacaktır. Her bir kademede, gösterilen hane sayısı aynı kalmak şartıyla, haneler ortadaki noktaya göre daha sola ve daha sağa doğru açılacaktır. Tabi bu çalışma sizi daha geniş bir göz açısıyla görmeye zorlayacaktır.

Birinci etabın birinci seviyesinin tüm kademelerinde başarılı olursanız, bu kez de ikinci seviye çalışma devreye girecektir. İkinci seviyede hane sayısı üçe çıkacaktır. Birinci etapta toplam beş seviye mevcuttur. Beşinci seviyede hane sayısı son olarak altıya çıkmaktadır.

Birinci seviyedeki tüm kademelerde başarılı olduğunuzda, program ikinci etap olan kademeli blok görme ve algılama çalışmalarına geçecektir. İkinci etapta nasıl bir çalışma yapılacağı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

II. - ETAP - KADEMELİ BLOK GÖRME GÖZ EGZERSİZLERİ : Bu etapta size önce, sağda ve solda blok olarak iki tane sayı çok kısa sürede gösterilecektir. Bu kez ortadaki bir noktaya bakarken bu sayıları görmeniz istenmemektedir.

Sizden istenen, kısa süre içinde (sadece göz bebeklerinizi hareket ettirerek, kafanızı hareket ettirerek değil) önce soldaki sayıya bakarak blok olarak görerek algılamanız, sonra da sağdaki sayıya bakarak blok görerek algılamanız ve bu sayıları hafızanızda tutmanızdır. Daha sonra program hafızanızda tuttuğunuz bu iki sayıyı sizden yazmanızı isteyecektir.

İkinci etabın birinci seviyesinde sağda ve solda size iki tane iki haneli sayı gösterilecektir. Bu pozisyonda algılamada başarılı olursanız, bu kez birinci seviyenin ikinci kademesi sizi zorlayacaktır. Her bir kademede, gösterilen hane sayısı aynı kalmak şartıyla, sayılar ortadaki noktaya göre daha sola ve daha sağa doğru açılacaktır. Tabi bu çalışma sizi daha geniş bir açıda kademeli blok görmeye zorlayacaktır.

İkinci etabın birinci seviyesinin tüm kademelerinde başarılı olursanız, bu kez de ikinci seviye çalışma devreye girecektir. İkinci seviyede sağda ve solda verilen sayıların hane sayısı üçe çıkacaktır. İkinci etapta toplam dört seviye mevcuttur. Dördüncü seviyede hane sayısı son olarak beşe çıkmaktadır. Yani aynı anda sağda ve solda iki tane beş haneli sayı gösterilmektedir.

Şimdi aşağıda verilen linke tıklayarak, göz açılarınızı genişleterek hızlı okumanızı sağlamak amacıyla hazırlanmış olan ücretsiz hızlı okuma programı üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, bugün dahil, üç gün boyunca her gün en az toplam üç saat göz egzersizleri yaparak göz açılarınızı genişletme çalışması yapmanızı istiyorum.

Göz egzersizleri çalışması sırasında yapılacak uygulamanın bir oturumda üç saat olmasını söylemiyorum. Gözünüz yoruldukça aralarda istediğiniz kadar dinlenmeler verebilirsiniz. Ancak, aktif uygulamaların toplamı günde en az üç saat olsun. Çalışmayı öğleden önce bir buçuk, öğleden sonra bir buçuk saat gibi bölümlere ayırabilirsiniz.

Dördüncü bölüme kadar size hızlı okumayı sağlayacak olan gözlerinize iyi bakın. Hoşçakalın.

ÜCRETSİZ HIZLI OKUMA PROGRAMI

 http://www.hizliokuma.org/kurs/miniAkliGoz.htm

(Hızlı Okuma Yazılımıyla Göz Egzersizlerine Başlamadan Önce Lütfen Yukarıdaki Tüm Bilgileri Atlamadan Okuyunuz)

Melik Duyar

MEGA HAFIZA

www.megahafiza.com

www.megaegitim.com

Copyright © 2000 – 2007 Mega Hafıza Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (Tüm Hakları Saklıdır)

 

Sayın İbr CNR,

Mini Kurs # 3 İÇİN DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTER MİSİNİZ?

  Hiç Beğenmedim Beğenmedim Orta Beğendim Çok Beğendim  

 

 
 
 

 

Copyright © 2000 – 2009 Hızlı Okuma Derneği.